Η εταιρεία ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ, ιδρύθηκε στην Άρτα έχοντας ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγροτικές και κτηνοπτηνοτροφικές  επιχειρήσεις της περιοχής της Ηπείρου.

Είναι μια εταιρεία που διατηρεί συνεχή και στενή επαφή με τους πελάτες της και παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες τους, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιχειρήσεών τους.

Κοιτώντας το μέλλον και λαμβάνοντας τα μηνύματα των εποχών αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών της.