ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας είναι

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγροτικές και πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
  • Σύνταξη υποβολή και παρακολούθηση φακέλλων Νέων Αγροτών
  • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλλων Σχεδίων Βελτίωσης
  • Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Βιολογική Γεωργία
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Βιολογική  Κτηνοτροφία
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων